eMulk

“Best realtor” МЧЖ риэлторлик ташкилоти

  • BEST REALTOR МЧЖ (+99895) 193-01-11
Биз билан боғланинг

савдо натижалари

26/12/2018

2018 йил 27 ноябрда ўтказилган аукцион савдо натижаси: Якка тартибда уй сонли жой қуриш учун ажратилган, ҳар бирининг сатҳи 400,0 кв.м. бўлган, Нукус тумани, “Токтау” МФЙга карашли, Акмангит посёлкаси худудидан: 31 сонли ер участкаси 65 000 сўмга, 32 сонли ер участкаси 4 200 000 сўмга, 33 сонли ер участкаси 3 300 000 сўмга, 34 сонли ер участкаси 130 000 сўмга, 35 сонли ер участкаси 85 000 сўмга, 36 сонли ер участкаси 120 000 сўмга, 37 сонли ер участкаси 90 000 сўмга, 38 сонли ер участкаси 75 000 сўмга, 39 сонли ер участкаси 65 000 сўмга, 40 сонли ер участкаси 5 000 000 сўмга, 42 сонли ер участкаси 100 000 сўмга, 43 сонли ер участкаси 75 000 сўмга, 44 сонли ер участкаси 80 000 сўмга, 45 сонли ер участкаси 5 000 000 сўмга, 46 сонли ер участкаси 800 000 сўмга, 47 сонли ер участкаси 80 000 сўмга, 48 сонли ер участкаси 1 000 000 сўмга, 49 сонли ер участкаси 100 000 сўмга, 50 сонли ер участкаси 65 000 сўмга, 51 сонли ер участкаси 70 000 сўмга, 52 сонли ер участкаси 70 000 сўмга, 53 сонли ер участкаси 75 000 сўмга, 54 сонли ер участкаси 3 600 000 сўмга, 55 сонли ер участкаси 85 000 сўмга, 56 сонли ер участкаси 3 000 000 сўмга, 57 сонли ер участкаси 3 000 000 сўмга, 58 сонли ер участкаси 70 000 сўмга, 59 сонли ер участкаси 2 000 000 сўмга, 60 сонли ер участкаси 75 000 сўмга сотилди. 2018 йил 30 ноябрда ўтказилган аукцион савдо натижаси: Якка тартибда уй сонли жой қуриш учун ажратилган, ҳар бирининг сатҳи 400,0 кв.м., Ҳар бирининг бошлангич бахоси 48 320 (кирк саккиз минг уч юз йигирма) сўм бўлган, Хўжайли тумани,“Кун сонли нури” МФЙ худудидан: 1 сонли ер участкаси 14 000 000 сўмга, 2 сонли ер участкаси 5 000 000 сўмга, 3 сонли ер участкаси 8 500 000 сўмга, 4 сонли ер участкаси 5 000 000 сўмга, 5 сонли ер участкаси 12 000 000 сўмга, 6 сонли ер участкаси 4 200 000 сўмга, 7 сонли ер участкаси 3 000 000 сўмга, 8 сонли ер участкаси 6 000 000 сўмга, 9 сонли ер участкаси 7 500 000 сўмга, 10 сонли ер участкаси 8 500 000 сўмга, 11 сонли ер участкаси 16 000 000 сўмга, 12 сонли ер участкаси 11 000 000 сўмга, 13 сонли ер участкаси 10 000 000 сўмга, 14 сонли ер участкаси 4 200 000 сўмга, 15 сонли ер участкаси 9 500 000 сўмга сотилди. Хўжайли тумани, “Жан сонли Кунгират” МФЙ худудидан: 1 сонли ер участкаси 30 000 000 сўмга, 2 сонли ер участкаси 16 000 000 сўмга, 3 сонли ер участкаси 20 000 000 сўмга, 4 сонли ер участкаси 20 000 000 сўмга, 5 сонли ер участкаси 12 000 000 сўмга, 6 сонли ер участкаси 28 000 000 сўмга, 7 сонли ер участкаси 28 000 000 сўмга, 8 сонли ер участкаси 22 000 000 сўмга сотилди. Хўжайли тумани, “Саришунгил” ОФЙ худудидан: Ҳар бирининг бошланғич бахоси 26 612 (йигирма олти минг олти юз ўн икки) сўм бўлган, 1 сонли ер участкаси 9 000 000 сўмга, 2 сонли ер участкаси 8 000 000 сўмга, 3 сонли ер участкаси 5 500 000 сўмга, 4 сонли ер участкаси 5 000 000 сўмга, 5 сонли ер участкаси 8 500 000 сўмга, 6 сонли ер участкаси 9 000 000 сўмга, 7 сонли ер участкаси 9 500 000 сўмга, 8 сонли ер участкаси 6 500 000 сўмга, 9 сонли ер участкаси 110 000 сўмга, 10 сонли ер участкаси 2 400 000 сўмга, 11 сонли ер участкаси 3 000 000 сўмга, 12 сонли ер участкаси 3 300 000 сўмга, 13 сонли ер участкаси 7 500 000 сўмга, 14 сонли ер участкаси 9 500 000 сўмга, 15 сонли ер участкаси 7 500 000 сўмга, 16 сонли ер участкаси 6 000 000 сўмга, 17 сонли ер участкаси 8 000 000 сўмга, 18 сонли ер участкаси 7 500 000 сўмга, 19 сонли ер участкаси 6 500 000 сўмга, 20 сонли ер участкаси 3 900 000 сўмга, 21 сонли ер участкаси 5 000 000 сўмга, 22 сонли ер участкаси 4 200 000 сўмга, 23 сонли ер участкаси 16 000 000 сўмга, 24 сонли ер участкаси 130 000 сўмга, 25 сонли ер участкаси 5 500 000 сўмга, 26 сонли ер участкаси 200 000 сўмга, 27 сонли ер участкаси 140 000 сўмга, 28 сонли ер участкаси 160 000 сўмга, 29 сонли ер участкаси 4 200 000 сўмга, 30 сонли ер участкаси 8 000 000 сўмга, 31 сонли ер участкаси 8 000 000 сўмга, 32 сонли ер участкаси 190 000 сўмга, 33 сонли ер участкаси 5 000 000 сўмга, 34 сонли ер участкаси 200 000 сўмга, 35 сонли ер участкаси 200 000 сўмга, 36 сонли ер участкаси 6 500 000 сўмга, 37 сонли ер участкаси 90 000 сўмга, 38 сонли ер участкаси 5 500 000 сўмга, 39 сонли ер участкаси 5 000 000 сўмга, 40 сонли ер участкаси 5 500 000 сўмга, 41 сонли ер участкаси 3 900 000 сўмга, 42 сонли ер участкаси 6 500 000 сўмга, 43 сонли ер участкаси 65 000 сўмга, 44 сонли ер участкаси 60 000 сўмга, 45 сонли ер участкаси 4 200 000 сўмга, 46 сонли ер участкаси 3 000 000 сўмга, 47 сонли ер участкаси 65 000 сўмга, 48 сонли ер участкаси 65 000 сўмга, 49 сонли ер участкаси 60 000 сўмга, 50 сонли ер участкаси 55 000 сўмга, 51 сонли ер участкаси 60 000 сўмга сотилди. 2018 йил 3 декабр кунги савдо натижаси: Ҳар бирининг бошланғич бахоси 44 520 (Қирқ тўрт минг беш юз йигирма) сўм бўлган,Чимбой тумани, «Бахытлы» ОФЙ худуди марказидан: 1 сонли ер участкаси 70 000 сўмга, 2 сонли ер участкаси 70 000 сўмга, 5 сонли ер участкаси 65 000 сўмга, 17 сонли ер участкаси 70 000 сўмга сотилди. Чимбой тумани, «Майжап» ОФЙ худуди, 3 кварталидан: 1 сонли ер участкаси 70 000 сўмга, 2 сонли ер участкаси 70 000 сўмга сотилди. Чимбой тумани, «Майжап» ОФЙ худуди, 5 кварталидан: 5 сонли ер участкаси 75 000 сўмга сотилди.